Giải pháp quản lý Online học sinh / Sinh viên - ch..

Học sinh quét thẻ lên đầu đọc khi Lên xe và Xuống xe. Đầu đọc thẻ ghi nhận thông tin ID thẻ và thời .....

Giải pháp kiểm soát an kết nối CCTV

Hệ thống kiểm soát an ninh kết hợp CCTV không chỉ giúp quý khách hàng tăng cường an ninh, an toàncho.....

Giải pháp an ninh kiểm soát ra vào Access control..

Giải pháp kiểm soát là một thành phần không thể thiếu để tạo nên một hệ thống an ninh toàn diện và h.....

Giải pháp hệ thống cửa phân làng tự động Security ..

Hệ thống cửa phân làn Auto Gate được lắp đặt tại các lối ra vào để kiểm soát người đi bộ. Thiết kếch.....

ACCESS MANAGER PRO

0 đ

eNBioAccess-T1

0 đ

eNBioAccess-T2

0 đ

eNBioAccess-T3

0 đ

eNBioAccess-T5

0 đ

eNBioAccess-T9

0 đ

FINGKEY HAMSTER

0 đ

NITGEN UBio-X Pro 2

0 đ

SR-100FP

0 đ

SW101M2

0 đ

T1-SR

0 đ

BioSense III - T

0 đ

BF-1010

0 đ

BF631W

0 đ

BF830W

0 đ

BFMINIW

0 đ

BioSense

0 đ

BioSense FA1

0 đ

BioSense II

0 đ

CHIYU BF-333

0 đ

CHIYU BF-50

0 đ

CHIYU BIOSENSE-N210

0 đ

F710X HANVON

0 đ

F910 HANVON

0 đ

FA100 HANVON

0 đ

FA600 HANVON

0 đ

FT200 HANVON

0 đ

HANVON FACEGO VF1000

0 đ

HANVON FACEGO VF600

0 đ

M2000 HANVON

0 đ

M500 HANVON

0 đ

ELOCK-600 KHÓA ĐIỆN TỪ 600LBS 300KGS

ELOCK-600 KHÓA ĐIỆN TỪ 600LBS 300KGS- Lắp đặt cho ..

0 đ

ELOCK-600X2 KHÓA TỪ ĐÔI 600LBS 300KG

 ELOCK-600X2 KHÓA TỪ ĐÔI 600LBS 300KG- Gắn ch..

0 đ

ELOCK-B100X KHÓA CHỐT THƯỜNG MỞ (FAIL SAFE)..

Elock-B100x khóa chốt có time delay (0,3,6,9 secon..

0 đ

ELOCK-LBM BÁT KHÓA TỪ L

Elock-LBM BÁT KHÓA TỪ L- Dùng cho khóa từ- Trọng l..

0 đ

ELOCK-UBB BÁT TRÊN KHÓA CHỐT CỬA KÍNH

Elock-UBB BÁT TRÊN KHÓA CHỐT CỬA KÍNH- Bát trên kh..

0 đ

EM-250A KHÓA ĐIỆN TỪ ĐÔI 600LBS

Khóa điện từ đôi EM-250A Series với lực..

0 đ

BREAK GLASS - NÚT NHẤN KHẨN XANH

- Kích thước: 87 mm x 87 mm x 52 mm- Áp dụng cho c..

0 đ

ELOCK-1200 KHÓA ĐIỆN TỪ 1200LBS 600KG

 ELOCK-1200 KHÓA ĐIỆN TỪ 1200LBS 600KG- ..

0 đ

ELOCK-300 KHÓA ĐIỆN TỪ 300LBS 150KG

 ELOCK-300 KHÓA ĐIỆN TỪ 300LBS 150KG- Lắp đặt..

0 đ

ELOCK-B100 KHÓA CHỐT THƯỜNG MỞ (FAIL SAFE)

Elock-B100 KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ, Fail safe elec..

0 đ

ELOCK-E-EBL KHÓA CHỐT THƯỜNG ĐÓNG (FAIL SECURE)..

Elock-E-EBL KHÓA CHỐT THƯỜNG ĐÓNG (FAIL SECURE)-&n..

0 đ

ELOCK-E-EBL-MK KHÓA CHỐT THƯỜNG ĐÓNG (FAIL SECURE)..

E-EBL-MK khóa chốt điện tử kết hợp khóa cơ thích ..

0 đ

ELOCK-EBL MINI KHÓA CHỐT THƯỜNG MỞ (FAIL SAFE)..

EBL MINI khóa chốt dành cho khung cửa có kích thướ..

0 đ

ELOCK-LBB BÁT DƯỚI KHÓA CHỐT CỬA KÍNH

Elock E-LBB BÁT DƯỚI KHÓA CHỐT- Bát dưới khóa..

0 đ

ELOCK-RM REMOTE CONTROL

ELOCK-RM - Nút mở cửa điều khiển từ xa Sử dụng nút..

0 đ